VOEDING & FARMACIE

Onze specialisatie in deze sector is ontstaan als een logische uitbreiding van onze specialisatie in de sector Sierteelt en Agrarisch. Via relaties in de zadenveredeling en in de groententeelt en via agrarische relaties (vers-producten) zijn wij betrokken geraakt bij producenten van voeding, voedingsmiddelen en toevoegingen (additieven), vlees en vleeswaren, groothandels en winkelketens.

Wij zijn gespecialiseerd in de bescherming van bedrijven en hun veredeling / uitgangsmateriaal met behulp van rechten van intellectuele eigendom, met name het merkenrecht en het kwekersrecht. Het octrooirecht maakt ook deel uit van het intellectuele eigendomsrecht, zodat wij daar ook deskundig in zijn en ervaring mee hebben.

Tegelijk zien we al tientallen jaren dat er sprake is van een groeiende invloed van wetenschappelijke en technische processen op de traditionele veredeling en teelt van zaden en gewassen. Denk aan biotechnologie, gentechnologie, weefselkweek, etc.

Als gevolg hiervan wordt er internationaal meer en meer een beroep gedaan op het octrooirecht ter bescherming van natuurlijke producten. Bijvoorbeeld in Amerika komt het steeds vaker voor dat grote bedrijven vanwege de technische elementen in hun ‘uitvinding’ octrooirechtelijke bescherming verkrijgen (plant patent) op een veredeld gewas in plaats van een kwekersrecht (plant breeders right).

Als gevolg van deze ontwikkelingen en op basis van onze kennis van het octrooirecht zijn wij in de loop van de afgelopen jaren ook in contact gekomen met relaties uit de Farmacie sector.


Onze relaties

Onze relaties zijn grote en middelgrote bedrijven, grotendeels uit Nederland en voor een klein deel uit het buitenland.

Onze relaties in deze sector zijn ontwikkelaars en producenten van voedingsmiddelen, additieven, farmaceutische middelen, medicijnen en drogisterij artikelen, maar ook groothandels, eindverkopers en gebruikers van voeding en voedingsmiddelen, zoals restaurants, hotels en cateringbedrijven. 

Waarbij kunnen wij u helpen?

Alle mogelijke adviezen, gerelateerd aan uw bedrijf in deze sector en aan het ondernemingsrecht in de breedste zin. Wij beantwoorden uw vragen, maar kijken samen met u ook graag verder naar uw organisatie. Hoe staat u er voor, waar bent u goed in en waar kan het beter.

We helpen graag met het op orde brengen van uw contractenportefeuille en uw algemene voorwaarden, het op orde brengen van uw financiële positie, met name debiteurenbeheer en de incasso noodzaak en het op orde brengen van uw personeelsbestand, inclusief personeelsdossiers, bedrijfsreglementen en het organogram van uw onderneming. 

Het opstellen van alle mogelijke contracten (van kleine afspraken, die u kunt bevestigen in een door ons opgestelde mail, tot uitgebreide contracten, waarmee u veel zakelijke ellende kunt voorkomen) en algemene voorwaarden.

Het oplossen van alle mogelijke geschillen, d.m.v. onderhandeling als het kan, maar ook d.m.v. gerechtelijke procedures als het moet. Wij hebben een zeer hoog succespercentage als het om rechtszaken gaat. En bij ons staat uw belang altijd bovenaan, hoe groot of kapitaalkrachtig de tegenpartij ook is.

Het registreren van merk- en kwekersrechten, andere rechten van intellectuele eigendom, het bestrijden van inbreuk op uw rechten van intellectuele eigendom en uw bedrijfsrechten en vermogen, het bestrijden van illegale teelt.

Beslaglegging op illegale teelt, op kwekerijen, op bankrekeningen, onder de veiling, op vliegtuigen met illegale import op Schiphol, het inschakelen van teeltdeskundigen en DNA onderzoek en alle benodigde rechtsmaatregelen.

Incasso van royalties en uw andere zakelijke facturen.

Advisering over uw onderneming, bedrijfsopvolging, groei, het oprichten van een vennootschap, krimp, liquidatie, voorkomen van faillissement, etc.

Arbeidsrechtelijk advies, zoals m.b.t. ontslag van personeelsleden, het opbouwen van een gezond personeelsbestand en goede personeelsdossiers, het opstellen van bedrijfs- en personeelsreglementen.

 

Wij staan u bij in zaken over

 • registratie van kwekersrecht
 • merkenrecht en octrooirecht
 • inbreuk op kwekers-, merk- en octrooirechten
 • bloemen, bollen, planten, zaden, bomen
 • groente en fruit
 • veredeling, vermeerdering en teelt
 • douanebeslag en andere beslagen bij inbreuk
 • pachtzaken en arbitragezaken
 • anti-piraterij (import van inbreukmakende producten)
 • veilingvoorwaarden
 • nationale en internationale handel
 • voedingsmiddelen en additieven
 • rechtspersonen, samenwerkingsverbanden en coöperaties
 • familiebedrijven en bedrijfsovername
 • mededinging
 • (product)aansprakelijkheid
 • vergunningen
 • financiering / banken
 • ketenaansprakelijkheid
 • kassenbouw
 • klimaatcomputers
 • energie en installaties

mr. Peter W.M. Steenbergen

advocaat

Peter heeft jarenlange ervaring in de agrarische sector, zowel in geschillen als met adviezen.

0252 225253 0252 225253

NEEM NU VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

 

Search