Sierteelt & Agrarisch

Sinds 1990 hebben wij al ervaring in deze sector. Denkt u bijvoorbeeld aan de teelt van snijbloemen, potplanten, bloembollen, groenten en fruit, vaste planten, granen, grassen, struiken en bomen. Denkt u aan veredeling en vermeerdering, zoals van zaden en ander uitgangsmateriaal. En denkt u aan akkerbouw, tuinbouw in de volle grond en glastuinbouw. Door onze jarenlange ervaring in uw sector zijn we op de hoogte van wat er speelt, welke specifieke regels van toepassing zijn en welke organisaties een rol spelen. We kennen de vaktermen en spreken dezelfde taal als u. Dit is in uw belang: u hoeft ons niet alles uit te leggen, we hebben aan een half woord voldoende om te begrijpen waar u mee zit en hoe wij u kunnen helpen.

Deskundigheid

We zijn deskundig op het gebied van veredeling, vermeerdering en teelt (kweek), broeien en droogverkoop, handel, bemiddeling, import en export van agrarische producten, tuinbouwproducten, zaden, substraat en grondstoffen, gewasbescherming, plantenziektes, virussen en bacteriën, en kwekersrechten en merkrechten.

We hebben ervaring met alle relevante organisaties in de sector, zoals de veilingen, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Anthos, Plantum, de Raad voor de Plantenrassen, NakTuinbouw, de Plantenziektekundige Dienst, de Universiteit Wageningen, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie voor de Landbouw en Visserij, Royalty Administration International, etc.

Bovendien hebben we goede contacten met andere advocaten, accountants, sector-adviseurs, teeltdeskundigen, laboratoria, deurwaarders en andere deskundige partijen.

Voor u is het ook van belang dat wij veel ervaring hebben met rechtbanken, scheidsgerechten, arbitragecolleges, de Raad voor de Plantenrassen en het Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Wij zijn lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht en van de Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten.

Enkele van bovenstaande relevante organisaties vermelden ons zelfs op hun website als bij uitstek gespecialiseerde advocaten op hun vakgebied.

Waar kunnen we u bij helpen?

Alle mogelijke adviezen, gerelateerd aan uw bedrijf in deze sector en aan het ondernemingsrecht in de breedste zin. Wij beantwoorden uw vragen, maar kijken samen met u ook graag verder naar uw organisatie. Hoe staat u er voor, waar bent u goed in en waar kan het beter.

We helpen graag met het op orde brengen van uw contractenportefeuille en uw algemene voorwaarden, het op orde brengen van uw financiële positie, met name debiteurenbeheer en de incasso noodzaak en het op orde brengen van uw personeelsbestand, inclusief personeelsdossiers, bedrijfsreglementen en het organogram van uw onderneming. 

Het opstellen van alle mogelijke contracten (van kleine afspraken, die u kunt bevestigen in een door ons opgestelde mail, tot uitgebreide contracten, waarmee u veel zakelijke ellende kunt voorkomen) en algemene voorwaarden.

Het oplossen van alle mogelijke geschillen, d.m.v. onderhandeling als het kan, maar ook d.m.v. gerechtelijke procedures als het moet. Wij hebben een zeer hoog succespercentage als het om rechtszaken gaat. En bij ons staat uw belang altijd bovenaan, hoe groot of kapitaalkrachtig de tegenpartij ook is.

Het registreren van merk- en kwekersrechten, andere rechten van intellectuele eigendom, het bestrijden van inbreuk op uw rechten van intellectuele eigendom en uw bedrijfsrechten en vermogen, het bestrijden van illegale teelt.

Beslaglegging op illegale teelt, op kwekerijen, op bankrekeningen, onder de veiling, op vliegtuigen met illegale import op Schiphol, het inschakelen van teeltdeskundigen en DNA onderzoek en alle benodigde rechtsmaatregelen.

Incasso van royalties en uw andere zakelijke facturen.

Advisering over uw onderneming, bedrijfsopvolging, groei, het oprichten van een vennootschap, krimp, liquidatie, voorkomen van faillissement, etc.

Arbeidsrechtelijk advies, zoals m.b.t. ontslag van personeelsleden, het opbouwen van een gezond personeelsbestand en goede personeelsdossiers, het opstellen van bedrijfs- en personeelsreglementen.

Wij staan u bij in zaken over

 • registratie van kwekersrecht, merkenrecht en octrooirecht
 • inbreuk op kwekers-, merk- en octrooirechten
 • bloemen, bollen, planten, zaden, bomen
 • groente en fruit
 • veredeling, vermeerdering en teelt
 • douanebeslag en andere beslagen bij inbreuk
 • pachtzaken en arbitragezaken
 • anti-piraterij (import van inbreukmakende producten)
 • veilingvoorwaarden
 • nationale en internationale handel
 • voedingsmiddelen en additieven
 • rechtspersonen, samenwerkingsverbanden en coöperaties
 • familiebedrijven en bedrijfsovername
 • mededinging
 • (product)aansprakelijkheid
 • vergunningen
 • financiering / banken
 • ketenaansprakelijkheid
 • kassenbouw
 • klimaatcomputers
 • energie en installaties

mr. Peter W.M. Steenbergen

advocaat

Peter heeft jarenlange ervaring in de agrarische sector, zowel in geschillen als met adviezen.

0252 225253 0252 225253

NEEM NU VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

 

ZO VINDT U OPLOSSINGEN


Neem nu contact met ons op

 

Bezoek- en postadres

Loosterweg 4b
2215 TL  Voorhout

Telefoon en fax:

T: 0252 22 52 53
F: 0252 22 78 70

E-mail en web:

E: info@steenbergenagri-legal.com/
W: www. steenbergenagri-legal.com/

Overige nummers:

Kvk: 74462474
BTW: NL859910994B01

Search