Schadeclaim indienen?


Veel rechtszaken gaan over schade. Maar wat is schade volgens de wet?

De wet bepaalt dat wanneer een verplichting tot schadevergoeding bestaat, steeds slechts de vermogensschade behoeft te worden vergoed, tenzij de formele wet anders bepaalt. Er bestaan dus twee soorten schade: vermogensschade en immateriële schade.

Wat is vermogensschade?

  • Geleden verlies door bijvoorbeeld beschadiging. Denk aan waterschade door lekkage bij de buren;
  • Misgelopen winst. Uw bedrijf moest tijdelijk worden gesloten vanwege de waterschade;
  • Kosten ter voorkoming of beperking van nog meer schade (afdichting van de gesprongen leiding);
  • Kosten die worden gemaakt om de schade vast te stellen (een expert maakt bijvoorbeeld een rapport op);
  • Kosten die worden gemaakt om de aansprakelijkheid vast te stellen (van bijvoorbeeld een onderzoeker);
  • Kosten van voldoening buiten rechte (incassokosten).

Alle kosten dienen redelijk te zijn. Wanneer iemand een expert uit Japan laat invliegen om een eenvoudige gesprongen waterleiding te bekijken, dan zijn deze kosten niet redelijk.

Een tweede vereiste is dat de te vergoeden schade in een redelijk verband moet staan met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Wat is immateriële schade?

Immateriële schade wordt ook weleens smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor het leed, de pijn en gederfde levensvreugde.

Voorbeelden van immateriële schade zijn:

  • de pijn en het ongemak door een ongeval
  • blijvende lichamelijke en psychische klachten en beperkingen
  • het niet meer kunnen uitoefenen van een beroep of hobby
  • verdriet door het wegvallen van sociale contacten.

ZO VINDT U OPLOSSINGEN


Neem nu contact met ons op

 

Bezoek- en postadres

Loosterweg 4b
2215 TL  Voorhout

Telefoon en fax:

T: 0252 22 52 53
F: 0252 22 78 70

E-mail en web:

E: info@steenbergenagri-legal.com/
W: www. steenbergenagri-legal.com/

Overige nummers:

Kvk: 74462474
BTW: NL859910994B01

Search