Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ons kantoor is verankerd in de Duin- en Bollenstreek en wij voelen ons sterk verbonden met deze regio. Wij dragen de culturele en maatschappelijke initiatieven, organisaties, musea en de (sport)verenigingen in de regio een warm hart toe. Wij vinden het van groot belang dat deze organisaties (blijven) bestaan en toekomstperspectief hebben. En wij vinden het van belang dat het talent in de regio zich kan ontwikkelen en dat het erfgoed van de Duin- en Bollenstreek bewaard blijft. Daarom dragen we met plezier een steentje bij aan deze organisaties. Dat doen wij op twee manieren.

Preferred Legal Supplier

Wij staan organisaties graag bij met gratis juridische bijstand. Dat is tenslotte onze core business. Maatschappelijke organisaties en verenigingen werken meestal met vrijwilligers en hebben zelden de benodigde juridische kennis in huis. Terwijl ze vaak wel behoefte aan juridische ondersteuning. Bovendien is juridisch advies kostbaar en hebben deze organisaties daar meestal geen budget voor. De afgelopen jaren hebben wij veel van de onderstaande organisaties bijgestaan met juridisch advies, met contracten, statuten en reglementen, met geschiloplossing en procedures en met incasso's van contributies. Dat doen wij in overleg met de besturen achter of voor de schermen, dus dat kan onzichtbaar of zichtbaar.

Financial Supplier

Wij staan diverse organisaties graag bij met een financiële bijdrage (eenmalig of structureel), sponsoring en/of lidmaatschappen van hun businessclubs of ondernemersvereniging. In diverse gevallen treden we ook op als bestuurslid van een organisatie.

Wij zijn er trots op dat wij de volgende organisaties mogen ondersteunen. We staan altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden, in welke vorm dan ook.

Search