Handelsagent: De freelance verkoper


Veel verkopers zijn in loondienst bij een onderneming. Toch komt het ook voor dat zelfstandigen als freelancer of zzp-er als verkoper opereren. Dit zijn zelfstandigen die bemiddelen tussen onderneming en klant. Er is in dat geval geen sprake van een arbeidsovereenkomst, maar van een agentuurovereenkomst (agentschap).

Een agentuurovereenkomst is de overeenkomst waarbij de verkoper van producten met een (handels)agent overeenkomt dat deze handelsagent tegen een bepaalde vergoeding zal bemiddelen bij de overeenkomsten van de producten.

Kenmerkend is dat de handelsagent niet in eigen naam en voor eigen rekening en risico handelt, maar, eventueel, overeenkomsten sluit op naam en voor rekening van de onderneming/leverancier (de principaal). De handelsagent valt er als het are tussenuit, want de uiteindelijke deal ontstaat tussen verkoper en de klant.

Handelsagent
De wet maakt geen onderscheid tussen het optreden als handelsagent door natuurlijke personen of rechtspersonen.

Bemiddeling
De handelsagent handelt niet in eigen naam, maar sluit overeenkomsten op naam en voor rekening van de principaal (de leverancier) of bezorgt dez orders en bestellingen.

Eventueel
Het woord ‘eventueel’ duidt erop dat het om het even is of de principaal dan wel de handelsagent op diens naam de overeenkomst sluit. Het kan dus zijn dat de handelsagent namens de principaal 'tekent', maar het kan ook zijn dat de principaal zelf tekent.

Voor (on)bepaalde tijd
Partijen beogen een betrekking van duurzame aard aan te gaan. Hierin ligt het onderscheid met de bemiddelingsovereenkomst die gericht is op één of meer bepaalde overeenkomst(en).

Tegenprestatie in de vorm van geld
Anders dan bij een opdracht (art. 7:400 BW) dient bij een agentuurovereenkomst een tegenprestatie te zijn overeengekomen. Niettemin spreekt de wetgever ook van een agentuurovereenkomst indien geen loon is overeengekomen; dan acht hij een gebruikelijke provisie overeengekomen.

Anders dan op grond van arbeidsovereenkomst
Er is pas sprake van een agentuurovereenkomst of agentschap wanneer de handelsagent niet in loondienst werkt.

Advocaat voor handelsagenten

Wij hebben als advocatenkantoor jarenlange ervaring in het opstellen van agentuurovereenkomsten. Heeft u een advocaat nodig voor een geschil over een agentuurovereenkomst/agentschap, dan staan wij u uiteraard ook graag bij.

ZO VINDT U OPLOSSINGEN


Neem nu contact met ons op

 

Bezoek- en postadres

Loosterweg 4b
2215 TL  Voorhout

Telefoon en fax:

T: 0252 22 52 53
F: 0252 22 78 70

E-mail en web:

E: info@steenbergenagri-legal.com/
W: www. steenbergenagri-legal.com/

Overige nummers:

Kvk: 74462474
BTW: NL859910994B01

Search