Nieuws

De columns in de Bloemenkrant van maart en april 2021 gingen over de bescherming van rassen en rechten tegen illegale teelt en verkoop. Feestdagen zoals Valentijn, moederdag, Pasen en Vrouwendag betekenen een toename van de vraag naar bloemen en hogere prijzen. Goed voor de sector. Maar juist de illegale kwekers profiteren van de hoge bloemenprijzen. 

Jaarlijks verliezen veredelaars miljoenen Euro’s door het illegaal telen van een ras (zonder licentie en zonder royalty’s te betalen). Ook legale kwekers lopen hierdoor omzet mis, omdat die zonder illegale aanvoer hoger zou zijn. Dit is gewoon een crimineel business-model, waarin royalty’s worden ontdoken en rechthebbenden worden benadeeld. 

Eigenlijk zouden organisaties uit de sector hier harder tegen moeten optreden en een sluitende controle-structuur moeten opzetten. Dat is in het belang van de hele sector.  

Wat u als veredelaar zelf kunt doen om rassen en rechten te beschermen:

Tip 1: Registreer uw kwekersrecht. Zonder registratie kan iedereen uw ras telen. Nadelen: 1. Een kwekersrecht beschermt niet de naam van uw ras. 2. Een inbreuk blijkt pas na een DNA-test. 3. Het recht is niet verlengbaar.

Tip 2: Registreer ook een merkrecht. Voordelen: 1. Een merkrecht beschermt wel uw merknaam tegen gebruik door anderen. 2. Een merkrecht is zichtbaar, dus u kunt meteen actie ondernemen als een illegale kweker uw merk vermeldt op verpakkingen en formulieren. 3. Een merkrecht kan oneindig worden verlengd.

Tip 3: Geef een licentie voor kwekersrecht en merkrecht uit en vraag  voor beide royalty’s.

Tip 4: Publiciteit: zet advertenties in relevante media in de regio’s. Kondig daarin uw acties tegen illegale import aan. Maar biedt illegale kwekers ook een laatste kans.

Tip 5: Geef kwekers, die zich melden, alsnog een licentiecontract. Zonder sancties voor het verleden (schone lei). Help hen met kennis en gebruik hen om andere illegale telers op te sporen.

Tip 6: Wie niet luisteren wil, moet maar voelen. Tref rechtsmaatregelen tegen illegale kwekers en aanvoer. Leg beslag op kassen, veilingrekeningen, illegale aanvoer op Schiphol, etc. De douane werkt hier gratis aan mee. Dit werkt goed en schrikt af!

 

Kortom: Laat zien dat u uw rassen en rechten beschermt. Wilt u meer weten, bel of mail mij dan!

Lees hier en hier de volledige columns in de Bloemenkrant. 

Iedere ondernemer heeft met juridische zaken te maken!
Sterker nog: iedere goede ondernemer heeft ook zijn juridische zaakjes op orde!
 
Lees hier de nieuwe column 'Juridische tips voor agri-ondernemers’ van Peter Steenbergen in de Bloemenkrant.
Het onderwerp is: ‘Contracten en gezond verstand’.
 
'Misschien denkt u bij contracten: "dat is niet mijn ding, juridisch gedoe" of "daar heb ik toch geen invloed op". Dat is beslist niet waar.”
 
Peter Steenbergen geeft 5 praktische tips, die ondernemers helpen om op eenvoudige wijze de gemaakte afspraken vast te leggen en zo hun contractuele positie te versterken en te bewijzen.
 
Tip 1: Haak niet af als het juridisch wordt. Dat is echt geen excuus. Het gaat om uw onderneming, uw producten, uw belangen en uw geld. Dus haal er een specialist bij als dat nodig is. Ieder zijn vak! De kosten verdient u zeker terug.

Tip 2: Vertrouw niet blind op organisaties en bemiddelaars in de sector, noch op mondelinge beloftes, gewoontes, oude relaties, standaardcontractjes, koopbriefjes, voorwaarden en reglementen. Vaak hebt u er niets aan of werken ze zelfs tegen u.

Tip 3: Contracten zijn vormvrij, de wet stelt geen eisen. Dus met een kort e-mailtje, appje of sms’je in uw eigen woorden kunt u al een afspraak vastleggen en bewijzen. Maak het niet moeilijker dan nodig.

Tip 4: U kunt elk contract (standaard of niet) aanvullen met alles wat u van belang vindt. Leg dit vast in een e-mail aan uw contractpartij en betrokken derden, zoals een bemiddelaar. Dat is altijd in uw voordeel.

Tip 5: Gebruik uw gezonde verstand! Als het om uw contract gaat, zorg dan dat u de inhoud kent, dat die correct is en dat die niet in uw nadeel is. Twijfelt u? Bel gerust! In de meeste gevallen bespaart u hiermee uiteindelijk kosten. 
 
 

Met ingang van het nieuwe jaar (2021) is onze Peter Steenbergen te vinden zijn in het nieuwe column van de Bloemenkrant. Waar hij -samen met andere experts- onderwerpen ter sprake brengt over ondernemers in de sierteelt- en tuinbouwsector.

'Peter Steenbergen is advocaat en eigenaar van Steenbergen Advocaten, nu Steenbergen Agri-Legal, gevestigd in een voormalige bollenschuur in Voorhout.

Steenbergen Agri-Legal is gespecialiseerd in de sector sierteelt, land- en (glas)tuinbouw. Zowel telers van bloemen, planten als bollen, veredelaars en vermeerderaars, exporteurs en handelsbedrijven, veilingen en bemiddelaars behoren tot onze klantenkring.

"Als we denken aan juridische specialisaties, dan houden we ons vooral bezig met ondernemingsrecht, contractenrecht en algemene voorwaarden, handels- en verzekeringsrecht, kwekers- en merkenrecht, arbeidsrecht en (internationale) incasso's. 

Je kunt dan denken aan het opstellen van contracten, het geven van praktische of juridische adviezen en het procederen over al deze onderwerpen, inclusief zo nodig het leggen van beslagen.' 

Lees hier het volledige artikel; Welkom aan Peter Steenbergen, Willen den Eijkel en Rik Boogaard.

 

woensdag 21 oktober 2020 07:47

Overeenkomsten, overmacht en de coronacrisis


Door de coronacrisis worden veel orders afgebeld door handels- partijen. Royal FloraHolland waarschuwde begin april op haar website dat kopers en telers niet in een loopgravenoorlog moeten belanden. Heel vaak wordt dan gezegd dat de coronacrisis voldoende reden is om ‘overmacht’ aan te voeren. Maar is dat ook zo? Een aantal vragen en antwoorden rond deze materie.
Luitzen van der Sluis van advocatenkantoor DVDW staat veel telers bij, die te maken hebben met annulering van orders door corona. “Telers kunnen door de crisis hun bloemen en planten helaas niet altijd kwijt. Door de coronacrisis wordt niet altijd een goede inschatting gemaakt van de (on-)mogelijkheden voor afname en eindafzet. Handelspartijen mogen het risico dat hun eindklant niet afneemt, niet zomaar afwenden op hun leveranciers. Tenzij daar specifieke afspraken over zijn gemaakt.”

Afnemen en betalen
Als een Nederlandse handelaar bij een teler inkoopt, dan moet hij volgens advocaat Van der Sluis twee dingen doen. Afnemen en betalen. Tenzij anders is afgesproken, staat de teler volledig buiten de relatie met de eindafnemer van de handelaar. De overeenkomst blijft te allen tijde gelden tussen leverancier en afnemer. Als een afnemer een order wil annuleren, dan moet gekeken worden wat de partijen zijn overeengekomen in hun contract. Als er geen annuleringsmogelikheid is opgenomen in het contract, dan kan de afnemer niet zoveel, want het uitgangspunt blijft dat overeenkomsten moeten worden nagekomen.
Als een afnemer zegt dat het door de crisis komt, wordt al snel gesproken over overmacht. Maar dat is volgens Van der Sluis eigenlijk alleen een ’excuus’ om schadeplichtigheid te voorkomen. ,,Het betekent niet dat de afnemer geen verplichtingen heeft. Bovendien is het vaak helemaal niet van toepassing, want daarvoor moet het nakomen van het contract zo goed als onmogelijk zijn. De handelaar kan zijn verplichtingen nakomen, en moet dat ook doen.”

Annulering uit Nederland
Perk- en potplantenkwekerij Meerlos kreeg rond 20 maart meerdere annuleringen van exporteurs met eindklanten in landen met een totale lockdown; er was in die situaties duidelijk sprake van overmacht en dus een gegronde reden om de order te annuleren. Marianne van der Meer: ,,We kregen echter ook een annulering van een exporteur met een Nederlandse eindklant. De exporteur gaf als reden het coronavirus. Omdat Nederland niet in een lockdown verkeerde, gingen wij niet akkoord met deze annulering. De klant hield in eerste instantie voet bij stuk, waarna wij contact hebben opgenomen met de afdeling Order- en Risicoadvies (ORA) van Royal Holland om juridisch advies in te winnen.”
Marianne van der Meer, Pot- en perkpiantenkwekerij Meerlos:
‘Je wil de relatie met je klant goed houden, maar Je moet ook opkomen voor je bedrijfsbelang’
Na overleg heeft de kwekerij een e-mail opgesteld om formeel te maken dat ze niet akkoord ging met de annulering. Daarop volgde een opening voor gesprek, ,,De exporteur vond de situatie net zo vervelend als wij en was zeer bereid om mee te denken over een passende oplossing. Het was voor ons een duivels dilemma; enerzijds wil je de relatie met je klant goed houden, maar anderzijds moet je opkomen voor je bedrijfsbelangen in deze moeilijke tijd. We zijn blij dat we gezamenlijk tot een oplossing zijn gekomen, met hulp van de afdeling ORA.”

Afspraak is afspraak
Peter Steenbergen, advocaat in de Bollenstreek, behandelt een aantal zaken van telers die problemen met annuleringen hebben. ,,De basis van de afspraken is het contract. Afspraak is afspraak! Als er al gekocht is dan moet er betaald worden. Zo maar de levering afzeggen en ook niet betalen, dat kan niet. Zelfs als de afnemer niet geleverd wil krijgen, dan moet hij nog betalen. Die betaling kun je afdwingen. Kijk altijd naar de algemene voorwaarden die zijn afgesproken. Is er bijvoorbeeld wel sprake van overmacht? Vaak geldt dat voor afnemer en leverancier. Dan zal er toch een oplossing moeten komen. Natuurlijk is het ook van belang om hier commercieel mee om te gaan vanwege de langetermijnrelatie. Maar in principe heb je recht op betaling."
Steenbergen vindt het vrij amateuristisch als er weinig tot niets op papier staat. Dat maakt het voor telers soms lastig. “Dan is de vraag: hoe sterk sta jij in je schoenen, en hoe hard heb je het geld nodig? De Lidls van deze wereld hebben een enorme macht. Die kunnen telers onder druk zetten. Dat heet commerciële macht.”
Ook Van der Sluis ervaart dat veel afspraken mondeling zijn, waardoor het lastig zaken doen is. “We zien veel partijen in de sierteelt die al decennialang zaken met elkaar doen. Het gebrek aan vastlegging in de sierteelt begint sommige bedrijven nu wel op te breken. Ik zie contracten variëren van wekelijkse afspraken vastleggen in een e-mailtje tot een eigen modelovereenkomst. Er zijn ook contracten die gebaseerd zijn op de voorwaarden van Royal FloraHolland, bijvoorbeeld met de zogenoemde ‘Connect voorwaarden’.”
Peter Steenbergen, advocaat in de Bollenstreek:
‘Hoe sterk sta je aan in Je schoenen, en hoe hard heb je het geld nodig?’

Overmacht
Van der Sluis meent dat telers al snel aan de goede kant van het gelijk staan. ,Waar je wel mee te maken krijgt, zijn situaties waarin nakoming écht onmogelijk wordt; zoals een verbod van overheidswege of een gedwongen bedrijfssluiting. Dan kan een partij zich wel op overmacht beroepen.”

 

TEKST Rianne Nieuwenhuize en Arie-Frans Middelburg
Vakblad voor de Bloemisterij 18 [2020]


Voorhout, 14 mei 2020

Het gerechtshof Den Haag heeft op 12 mei 2020 de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) en Clair Optiek in het gelijk gesteld in hun zaak tegen de Gemeente Teylingen. De VOT en Clair Optiek strijden al jaren samen met Steenbergen Advocaten tegen de schimmige financieringsconstructie van het ondernemersfonds in Teylingen. De gemeente had dit via de OZB geregeld, maar voor bepaalde ondernemingen een uitzondering gemaakt. Het gerechtshof maakt hier nu korte metten mee.

Het gerechtshof oordeelt dat de gemeente Teylingen bij de verhoging van de OZB 2017 voor het ondernemersfonds niet mocht regelen dat sommige ondernemers die verhoging weer konden terugkrijgen. Deze zogenaamde ‘retributieregeling’ is in strijd met de wet. De gemeente Teylingen heeft de wet omzeild en haar bevoegdheden opgerekt. En het laten uitvoeren van de retributieregeling door de Stichting Ondernemersfonds Teylingen (SOT) mag ook niet. Het gaat om exclusieve wettelijke bevoegdheden. Als de gemeente die aan een stichting overdraagt, maakt zij toetsing van haar besluiten door de rechter onmogelijk. Dat is in strijd met de bezwaar- en beroepsregeling in het bestuursrecht.

"De zaak draait om de retributieregeling" zegt de advocaat van Clair en de VOT, Jeroen Joustra van Steenbergen Advocaten. "De Gemeente wilde een uitzondering maken voor bepaalde ondernemers. Dus die zouden niet bijdragen aan het ondernemersfonds. Zo wilde de gemeente een meerderheid voor haar plannen creëren. Maar de SOT en niet de gemeente zelf moest dit uitvoeren. Het gerechtshof is heel duidelijk: dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en discriminerend. En de gemeente had de SOT niet voor haar karretje mogen spannen. Dat maakt het allemaal nog meer verwijtbaar.”

“Deze uitspraak is van groot principieel belang en volkomen terecht”, aldus Jeroen Joustra, “anders kan elke gemeente voortaan een stichting oprichten om allerlei taken uit te voeren, die voor de gemeente zelf verboden zijn. We moeten er op kunnen vertrouwen dat onze overheid eerlijk handelt."

“Wij hebben deze zaak altijd willen regelen. We hadden zelfs een schikking bereikt met Bas Brekelmans. Maar B&W heeft de toenmalige wethouder teruggefloten. De gemeente was overtuigd van haar gelijk. Onze cliënten en wij zijn natuurlijk blij dat het gerechtshof deze zaak nu heel principieel heeft bekeken en recht heeft gesproken.”

“Overigens heeft dit nog grote gevolgen voor de gemeente Teylingen. Deze uitspraak biedt ons de mogelijkheid om de OZB-verhoging 2016 en 2017 voor alle ondernemers in Teylingen te incasseren bij de gemeente. Om aan deze actie deel te nemen kunnen alle ondernemers in Teylingen zich aanmelden via onze website www.steenbergenadvocaten.nl/vot

En als de gemeente weigert mee te werken, dan starten wij meteen een civiele procedure bij de rechtbank vanwege een onrechtmatige overheidsdaad. De kans op succes is na de uitspraak van het gerechtshof heel groot”, aldus Jeroen Joustra.

algemene voorwaarden worden wel 'kleine lettertjes' genoemd. Hieronder vallen alle standaard afspraken van een onderneming m.b.t. contracten, leveringen, diensten en werkzaamheden.

Elke ondernemer denkt dat hij geweldige algemene voorwaarden heeft en dat hij ze goed gebruikt. Helaas, in bijna 50% van de gevallen is dat niet zo. Dat is dus veel vaker dan u denkt.

En wij weten hoeveel schade dit oplevert, zoals onbetaalde facturen, gedoe met leveringen, het einde van handelsrelaties, negatieve energie, badwill, verloren tijd, etc. En altijd forse kosten.

Deze ellende kunt u eenvoudig voorkomen door:
1. goede algemene voorwaarden (maatwerk)
2. correct gebruik van uw voorwaarden
3. goede communicatie met uw klanten

Wij willen u hier graag over informeren aan de hand van voorbeelden uit onze praktijk. U krijgt van ons tips & tricks om uw bedrijf te beschermen tegen aansprakelijkheid, wanbetaling, claims, etc.

Wat:        Steenbergen Semester Seminar
Onderwerp:     Algemene Voorwaarden
Wanneer:     donderdag 20 februari 2020 om 16.00 uur (borrel vanaf 17.30 uur)
Waar:         Steenbergen Advocaten, Loosterweg 4b, Voorhout
Toegang:     gratis

U bent van harte welkom!

Klik hier om u aan te melden

Dat moet in de plaats komen van het huidige dat is opgezet door Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Bollenhandelaren en -veilingen willen een onafhankelijk scheidsgerecht voor de bollensector. Dat moet in de plaats komen van het huidige dat is opgezet door Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Volgens Anthos, de koepelorganisatie van bollenhandelaren, en de veilingen Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) en Hobaho heeft het huidige scheidsgerecht als manco dat die alleen voor leden van KAVB toegankelijk is. In de bloembollensector doet dit scheidsgerecht uitspraak in geschillen tussen koper en verkoper.

Het trio wil een orgaan dat voor alle partijen in de bollensector open is, maar wil voorkomen dat er twee scheidsgerechten naast elkaar bestaan. De bollensector kijkt daarom, na overleg met het Nederlands Arbitrage Instituut, of het huidige scheidsgerecht in een stichting kan worden ondergebracht, waarmee de onafhankelijkheid is gewaarborgd.

De leden van dit scheidsgerecht hebben aangegeven in de stichting te willen opgaan.

Bron: Nieuwe Oogst

maandag 28 oktober 2019 12:15

Nieuwe eisen aan turboliquidatie?

Wanneer een onderneming geen baten meer heeft, staat de weg open om de onderneming versneld te liquideren. Het  betreffende wetsartikel, art. 2:19 lid 4 BW, is in 1994 ingevoerd, tegelijk met de bevoegdheid van de Kamer van Koophandel om inactieve rechtspersonen te ontbinden (art. 2:19a BW). In de praktijk gaat het veelal om besloten vennootschappen. De gedachte was dat dergelijke vennootschappen zich allicht lenen voor malafide praktijken. Om dezelfde reden zou ook het bestuur van de rechtspersoon, bij afwezigheid van baten, eenvoudig zelf de rechtspersoon moeten kunnen ontbinden door opgave bij het Handelsregister. 33.000 van alle 37.000 ontbindingen in 2018 waren turboliquidaties. Uit gegevens van de belastingdienst over de periode 2010-2016 blijkt dat het in 80 procent van alle gevallen ging om boedels zonder baten en fiscale schulden. Het is niet bekend of er andere, niet-fiscale schulden waren.

Dat er van dit instrument ook misbruik wordt gemaakt, onderkent de minister. Daarom wil hij de positie van schuldeisers versterken. Niet door turboliquidate slechts toe te staan als er geen schulden meer zijn, maar via publicatie-eisen voorafgaand aan doorhaling. Zoals de deponering van een slotbalans, een bestuursverklaring en alle voorafgaande jaarrekeningen. Aldus kunnen schuldeisers beter geïnformeerd “verzet aantekenen” tegen de turboliquidate “op de voet van artikel 2:23c BW”, aldus de minister.

Lees er meer over op Mr. Online

Search