ZAKELIJKE INCASSO:
No Cure No Pay


DE DEBITEUR BETAALT UW KOSTEN

Wat zijn de kosten van een incassoprocedure?

Wanneer uw klant iets bij u koopt of een dienst bij u afneemt, dan moet hij uiteraard ook de rekening daarvoor betalen.

Vaak maken partijen afspraken over de betalingstermijn. Deze betalingstermijn is vaak 14 of 30 dagen.

Het is gebruikelijk en vaak ook beleefd om na het verstrijken van een betalingstermijn eerst een herinnering te sturen. Over de betalingsherinnering kunt u op deze pagina meer lezen. U kunt daar ook een gratis voorbeeld betalingsherinnering downloaden.

Betaalt uw klant nog steeds niet? Dan kunt u de debiteur schriftelijk aanmanen. U maant uw klant schriftelijk aan om binnen de gestelde betalingstermijn te betalen. U waarschuwt uw klant dat, wanneer hij niet op tijd betaalt, u rente en incassokosten in rekening zult brengen. Lees hier meer en download een gratis voorbeeld van een aanmaningsbrief.

Uw klant betaalt niet na uw aanmaning?

Zodra de betalingstermijn uit uw aanmaning is verstreken, treedt 'verzuim' in en moet uw klant ook de rente en incassokosten betalen. Dat is logisch. U moet een incassobureau, een deurwaarder of een advocaat aan het werk zetten om de openstaande factuur te innen. Hieraan zijn kosten verbonden. Omdat de debiteur het zo ver laat komen door niet te betalen, is deze aansprakelijk voor de incassokosten en de rente.

Dien hier uw vordering ter incasso in.

01. Contractuele incassokosten

Wat een schuldeiser aan incassokosten in rekening mag brengen is vaak bepaald in zijn Algemene Voorwaarden. Uitgangspunt is wel dat deze algemene voorwaarden tijdig aan de klant zijn overhandigd (aan hem zijn gegeven of 'ter hand zijn gesteld') en dat zij bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

02. Wettelijke incassokosten

Zijn er twijfels over de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden? Dan gelden de tarieven van het 'Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten'.

De incassotarieven zijn als volgt:

Hoofdsom Percentage Bedrag
Tot en met € 2.500 15 minimaal € 40,-
Van € 2.500,- tot en met € 5.000 10 € 375,-
Van € 5.000,- tot en met € 10.000 5 € 675,-
Van € 10.000,- tot en met € 200.000 1 € 875,-
Boven de € 200.000 0,5 € 2.775,-
Maximaal cumulatief € 6.775,-

Wij maken duidelijke afspraken met u. Onze tarieven zijn redelijk en transparant. En wij rekenen meteen na het einde van een incasso met u af. Ondertussen heeft u 24/7 on line inzage in uw incasso’s en contact met ons via onze portal.

Steenbergen Incasso betekent voor u:
Geen risico’s, geen getreuzel en geen gedoe! Wel snelheid, prioriteit, service en resultaat!

ZO VINDT U OPLOSSINGEN


Neem nu contact met ons op

 

Bezoek- en postadres

Loosterweg 4b
2215 TL  Voorhout

Telefoon en fax:

T: 0252 22 52 53
F: 0252 22 78 70

E-mail en web:

E: info@steenbergenagri-legal.com/
W: www. steenbergenagri-legal.com/

Overige nummers:

Kvk: 74462474
BTW: NL859910994B01

Search