Zijn uw algemene voorwaarden op orde?


Zorg dat uw voorwaarden in orde zijn. Dat kan u veel besparen.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen die van toepassing zijn op overeenkomsten die u als ondernemers sluit. In algemene voorwaarden staan rechten en verplichtingen die zowel op u als op uw cliënt van toepassing zijn. Zo staan er bepalingen in over garanties, de leveringswijze van uw product of dienst, betalingstermijnen of klachten.

algemene voorwaarden zijn de standaardbepalingen die op iedere overeenkomst die u sluit van toepassing zijn. Zodoende hoeft u niet steeds deze voorwaarden opnieuw overeen te komen.

Betalingstermijnen, rente en incassokosten

In algemene voorwaarden staan vaak bepalingen over betalingen. Binnen welke termijn moet uw klant of afnemer betalen? Wanneer is hij incassokosten verschuldigd? Wanneer moet hij rente betalen? Hoe hoog zijn de rente en incassokosten? Daarom zijn algemene voorwaarden bij incassozaken vaak van groot belang.

De meest voorkomende valkuilen bij algemene voorwaarden

  1. De algemene voorwaarden zijn niet op orde. Veel ondernemers onderschatten het belang van algemene voorwaarden. Vaak kopiëren ze stukken tekst en artikelen uit andere algemene voorwaarden. Er ontstaat een knip- en plakwerk dat bestaat uit allemaal kleine stukjes andere algemene voorwaarden. Er staan verwijzingen in die niet kloppen. Er staan bepalingen in die niet voor de specifieke branche van de gebruiker geschikt zijn, of er staan onredelijk bezwarende bedingen in. Voor een rechter is dit vaak aanleiding om algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van toepassing te verklaren, met alle juridische gevolgen van dien.
  2. Uw algemene voorwaarden zijn niet opgesteld voor uw doelgroep
    Er bestaat een groot verschil in bescherming tussen consumenten en ondernemers. Consumenten worden in Nederland veel beter beschermd dan ondernemers. Zo bestaan er de zogenaamde grijze en zwarte lijsten in het burgerlijk wetboek, die consumenten uitgebreide bescherming bieden. U bent echter niet verplicht het aan consumenten geboden beschermingsniveau ook aan ondernemingen te bieden. Dat gebeurt echter vaak wel, waardoor ondernemingen het zich onnodig moeilijk maken.
  3. The Battle of Forms....Wat doet u als uw wederpartij (uw klant of afnemer) eveneens algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden gebruikt en van toepassing verklaart? Welke voorwaarden zijn in dat geval van toepassing? Dit wordt ook wel de ‘battle of forms’ genoemd. Uit de Nederlandse wet, artikel 6:225 lid 3 BW, volgt dat, wanneer aanbod en aanvaarding allebei naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, aan de tweede verwijzing geen werking toekomt, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. U doet er verstandig aan in zo’n geval altijd schriftelijk kenbaar te maken dat u de algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand wijst en de wederpartij deze verklaring te laten ondertekenen (neem bijvoorbeeld een dergelijke zin standaard op in uw B2B-contracten). Dit om bewijsproblemen ten aanzien van de geldigheid van uw algemene voorwaarden achteraf te voorkomen.

Laat uw algemene voorwaarden opstellen door een ervaren advocaat

Een ervaren advocaat houdt rekening met uw wensen, de branche waarbinnen u werkt en de wet- en regelgeving die op uw branche van toepassing in. Ook voor het opstellen van algemene voorwaarden opstellen geldt dus dat dit maatwerk is!

Een cliënt van ons werd binnen korte tijd geconfronteerd met een aantal juridische problemen. Nadat wij deze voor hem hadden opgelost, hebben wij voorgesteld om zijn algemene voorwaarden opnieuw op te stellen.

Ook hebben wij deze cliënt geadviseerd hoe zijn algemene voorwaarden te gebruiken. Dit alles viel zeer positief voor hem uit, want het aantal onopgeloste conflicten liep terug tot nul.

ZO VINDT U OPLOSSINGEN


Neem nu contact met ons op

 

Bezoek- en postadres

Loosterweg 4b
2215 TL  Voorhout

Telefoon en fax:

T: 0252 22 52 53
F: 0252 22 78 70

E-mail en web:

E: info@steenbergenagri-legal.com/
W: www. steenbergenagri-legal.com/

Overige nummers:

Kvk: 74462474
BTW: NL859910994B01

Search